Cenník služieb


Registrované pacientky

NázovPodrobnejší popisCena (€)
Využitie nadštandardných služieb: Objednanie, informácie o výsledkoch emailom alebo telefonicky, jednorazový materiál 15.00 €
Foto z ultrazvuku: 5.00 €
Liquid based cytology: 25.00 €
Ultrazvuk nad rámec limitu hradeného poisťovňou : Ultrazvuky mimo prevencií a poradní 10.00 €
Jednorazový vyšetrovací materiál: 3.00 €
Vyšetrenie + vypísanie žiadosti na umelé prerušenie tehotenstva: 20.00 €
Trisomy test: Vyšetrenie z krvi matky na vylúčenie najčastejších trizómií plodu /Down sy, Patau sy, Edwards sy/ 350.00 €
Zistenie pohlavia plodu: z krvi matky od 12 týždňa gravidity 120.00 €
Odbery na vlastnú žiadosť: antikoncepcia cytológia biopsia kultivácia 10.00 €
Inzercia/extrakcia vnútromaternicového telieska: na vlastnú žiadosť 30.00 €
3D + 4D USG PLODU: priniesť vlastný USB kľúč v cene sú aj fotky + jedna sprievodná osoba 40.00 €
KNIPS biopsia: biopsie, incízie, jednorázový material, histologizácia 20.00 €
Glukózový test: 10.00 €
Tehotenský test z moču: 5.00 €
Potvrdenie na administratívne účely: 10.00 €

Neregistrované pacientky (nemajú zmluvu s ambulanciou)

NázovPodrobnejší popisCena (€)
3D + 4D USG PLODU: priniesť vlastný USB kľúč v cene sú aj fotky + jedna sprievodná osoba 50.00 €

Nekapitované registrované pacientky (pacientky s preukazom EÚ)

NázovPodrobnejší popisCena (€)
Vyšetrenie nekapitovanej pt. na vlastnú žiadosť: Nepoistené pacientky platia aj za laboratórne vyšetrenia podľa cenníka laboratória 30.00 €
Založenie karty: Jednorázový poplatok 30.00 €